Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla potápění na lomu Šifr

 

Pravidla potápění na lomu v Heřmanicích

26. 1. 2008
 

 

Podmínky pro potápění ve sladkovodních jezerech se často velmi podstatně liší od podmínek v moři, zejména teplotou vody a viditelností. Majitel i provozovatel břidlicového lomu ve Svobodných Heřmanicích proto důrazně upozorňují zájemce o potápěčskou činnost na této lokalitě, aby uvedené odlišnosti respektovali a ve zvýšené míře dbali o svou bezpečnost.

 

 

n

 

 

Apelují také na instruktory potápění, aby odpovědně zvážili, jestli v těchto podmínkách jsou schopni zajistit požadovanou bezpečnost cvičenců.

 

 

n

 

 

Vzhledem k tomu, že zde v posledních letech vzrostl počet potápěčských nehod, trvají majitel i provozovatel lomu na dodržování následujících pokynů:

 

 

 

 

 

POBYT NA LOMU

 

 

 

● Na lomu, v jeho bezprostředním okolí i na přilehlých polích platí přísný zákaz       

 

 

 

    táboření, znečišťování životního prostředí a odhazování jakéhokoliv odpadu.

 

 

 

● Použití plavidla se strojním pohonem je možné pouze se svolením    

 

 

 

    provozovatele lomu.

 

 

 

 

 

POTÁPĚNÍ

 

 

 

● Potápění a s ním související aktivity jsou povoleny držitelům potápěčských    

 

 

 

   kvalifikací.

 

 

 

● Potápěči musí při potápění dodržovat limity svých kvalifikací a bezpečnostní

 

 

 

   standardy výcvikového systému, ve kterém byli vycvičeni.

 

 

 

● Za činnost organizované skupiny odpovídá vedoucí potápěč starší 18 let.

 

 

 

● Při pobytu na lomu i při potápění buďte ohleduplní k ostatním. Pod vodou se

 

 

 

   snažte nevířit kal, který snižuje viditelnost.

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ POTÁPĚNÍ

 

 

 

● Potápění s umělými dýchacími směsmi (nitrox, trimix aj.), s kyslíkem, s regeneračními dýchacími přístroji (rebreathery), sólo ponory, potápění s celoobličejovými maskami, s podvodními skútry a další specifické aktivity jsou povoleny pouze potápěčům, kteří jsou k těmto činnostem vycvičeni, nebo s nimi dokonale obeznámeni.

 

 

 

 

 

POTÁPĚNÍ POD LEDEM

 

 

 

● Potápění pod ledem je povoleno držitelům příslušné kvalifikace (jedinou výjimkou

 

 

 

    ku tvoří účastníci kurzů potápění pod ledem pod přímým dohledem instruktora).

 

 

 

● Při ponoru pod led se potápěči musí vždy nacházet u šňůry, která vede ke vstup-  

 

 

 

   nímu otvoru, nebo být připoutáni k lanu, dodávanému z povrchu.

 

 

 

● V případě jištění lanem dodávaným z povrchu musí toto lano obsluhovat návod-

 

 

 

    čí s příslušnou kvalifikací.

 

 

 

 

 

POTÁPĚČSKÝ VÝCVIK

 

 

 

● Potápěčský výcvik mohou provádět pouze držitelé odpovídající instruktorské

 

 

 

   kvalifikace s platným oprávněním.

 

 

 

● Výcvik musí probíhat podle výcvikových a bezpečnostních standardů příslušné-

 

 

 

   ho výcvikového systému.

 

 

 

● Během výcviku musí být cvičenci stále pod přímým dohledem instruktora.

 

 

 

 

 

V PŘÍPADĚ NEHODY

 

 

 

● V případě úrazu či nehody, které vyžadují lékařskou péči, volejte na číslo(a) 112,150

 

 

 

    Do příjezdu či příletu záchranné služby pečujte o postiženého podle zásad nehod

 

 

 

    kladné první pomoci. Soustřeďte se zejména na zachování základních životních

 

 

 

    funkcí a ochranu před prochlazením!

 

 

 

● Dojde-li v důsledku úrazu či nehody k úmrtí, volejte na číslo 112,150